Vi skapar ordning och reda

Vi vet vilka utmaningar som väntar dig som beställare eller projektledare vid varje nytt byggprojekt. Vi vet hur avgörande det är att hitta rätt arbetsmetoder, digitala verktyg och skapa ett bra samarbetsklimat. Med vår specialistkompetens kan vi stötta våra kunder med detta genom hela processen.

Om oss

Vi stöttar genom hela processen

Vi kan vara till hjälp redan i de tidiga skedena för att bland annat upprätta smidigare brukarprocesser. Därefter kan vi stötta för effektivare projekteringen och säkrare produktion. Vid avslut hjälper vi till att säkerställa att förvaltaren får en byggnad som stämmer överens med förväntningarna.

Tidiga skeden

Förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt sätts redan i de tidiga skedena med rätt strategiska val för hur projektet ska drivas.

Projektering

Rätt metoder och verktyg för att styra och följa upp projektering gör processen effektiv och begränsar fel under produktion.

Produktion

Effektiva digitala verktyg tillsammans med tydliga strukturer underlättar informationsflödet till produktion, säkerställer innehållet och underlättar uppföljning.

Överlämning

En framgångsrik överlämning kräver ett stort mått av planering och samarbete, samt att den påbörjas i tid.

Projtools Project NSH

Alla typer av projekt

Vi har uppdrag i alla sorters projekt, allt från stora offentliga sjukhusprojekt till mindre uppdrag som skolor och dagis till privata verksamheter.

BIM Content

Vi hjälper leverantörer i byggbranschen att marknadsföra sina produkter på digitala plattformar.

©SSAB