Projekt

Projtools har sedan mitten av 2000-talet arbetat med digital informationssamordning i projekt, ofta för offentliga beställare och merparten i Skåne men har även haft uppdrag i andra delar av landet. Våra projekt är ofta stora, komplicerade och långvariga. Vi arbetar även med skolor och daghem och för privata beställare.

Nya Sjukhusområdet Malmö

Sedan 2015 har Projtools varit del av den övergripande byggherreorganisationen i Nya Sjukhusområdet i Malmö. NSM-projektet är ett mycket stort och komplext projekt där vi arbetar med digital samordning. Det består av tre olika delprojekt, två nya vårdbyggnader på 110 000 kvm, en servicecentral på 25 000 kvm samt ett omfattande infrastrukturprojekt med nya försörjningssystem, kulvertar och automatiska transportsystem. Vi har en organisation på plats som arbetar med rutiner och metoder från kravställning till överlämning.

Hästhagens sporthall

Nybyggnad av sporthall åt Malmö Stadsfastigheter. Sporthallen stod som finalist i Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019 och var även nominerad till Skånes Arkitekturpris tillsammans med Fågelbacksskolan. Vi skötte överlämningen och såg till att projektet kunde föras in i Malmö stads förvaltningssystem. Anläggningen innehåller två stycken fullstora sporthallar, placerade ovanpå varandra. Själva hallarna ligger i en sluten volym som öppnar upp sig mot Regementsgatan med stora fönsterpartier.

Björkhagens förskola

Nybyggnad av förskola åt Malmö Stadsfastigheter. Förskolan med en bruttoarea på ca 2 000 kvm öppnades 2018. I detta projekt hade vi den klassiska rollen informationssamordnare. Vi utförde kontroller och granskningar samt stöttade projektledningen med de digitala leveranserna. Förskolan är byggd i vinkel i tre plan med flera rymliga terrasser. Gården är indelad i en trygg, en aktiv och en vild zon. En rutschkana förbinder terrassen på plan två med gården. Rutschkanan kom till på förslag av barnen!

Nya Sjukhusområdet Helsingborg

Nybyggnad av sjukhusbyggnad (By 23) för Region Skåne. Den totala arealen uppgår till 46 000 kvm. Byggnaden uppförs som fyra sammansatta huskroppar med en huvudentré för besökare och en förbindelsegång till den befintliga huvudbyggnaden. Sjukhusbyggnaden ska byggas för somatiska mottagningar och samlad psykiatrisk vårdverksamhet.

Projtools Project Fagelbacksskolan

Fågelbacksskolan

Nybyggnad av skola åt Malmö Stadsfastigheter. Invigdes hösten 2018 och var 2019 nominerad till Skånes Arkitekturpris tillsammans med Hästhagens sporthall. Vi skötte överlämningen och såg till att projektet kunde föras in i Malmö stads förvaltningssystem. Skolan består av två byggnadsvolymer; en strikt rak volym ut mot Erik Dahlbergsgatan, som ska anknyta till den befintliga 30-50-talsarkitekturen på Borgarskolan ihopkopplad med en elliptisk glasad byggnadskropp på gårdssidan.

Infektionskliniken

Infektionskliniken på Malmö sjukhus har blivit ett landmärke i Malmö. Här började vi utveckla vår digitala informationssamordning. Vi blev en del av projektledningen och kunde styra projekteringen i ett tätt och utvecklat samarbete. Särskilt spännande var samarbetet över landsgränser och med konsulter från andra delar av landet. Arbetet påbörjades 2006 Byggnaden är ca 35 000 kvm och ritades av CF Möller arkitekter.

Projtools Project Västra Varvsstaden

Västra Varvsstaden

Nybyggnad av skola, förskola och gymnastikhall åt Malmö Stadsfastigheter. Inflyttning sker Hösten 2020. I detta projekt hade vi den klassiska rollen informationssamordnare. Vi utförde kontroller och granskningar samt stöttade projektledningen med de digitala leveranserna. Det är skolgårdar på taket på både skolan och på idrottshallen med utvändiga trappor för att ta sig upp. Precis som i de gamla varvsbyggnaderna i området är tegel huvudkomponent i fasaderna, kompletterat med delar i sinuskorrugerad plåt, betong och perforerad plåt.

Nya Karolinska Sjukhuset

Nytt sjukhus i Stockholm på ca 330 000 kvm. Ett uppdrag för White Tengbom Team som BIM-koordinator vilket omfattade samordning internt inom arkitektkontoret såväl som med Skanska som var entreprenör. Ett antal nya processer sattes upp tillsammans med databaslösningar som upprättades inom projektet. Vi genomförde även en komplett sharepoint-lösning som vi initierade och där vi ledde kravställningsarbetet.