Om Projtools

En klar och tydlig informationsstrategi är idag en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Det är därför viktigt för er som beställare att i varje projekt ha etablerade och implementerade metoder och digitala verktyg som stöttar denna strategi.

Projtools är ett Malmöbaserat företag som har hållit på med informationssamordning sedan 2006. Vi är nu nio stycken som arbetar med olika former av digitalt informationsstöd till våra beställare. Vi utforskar ständigt hur nya digitala verktyg kan förbättra och förenkla byggprocessen, men vi är djupt förankrade i erfarenhet och har stor kunskap i hur branschen och dess processer fungerar eller borde fungera.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta i stora och komplicerade projekt med många inblandade. Vi förstår hur viktigt det är att arbeta med rätt processer och implementera dessa. Vi har under lång tid arbetat med processer som på något sätt involverar digitala verktyg och vet vad som krävs för att få dem att fungera. Det gäller RFP, kravhantering, 3D-samordning, projekteringsledning, överlämningar och många fler.

Vilka metoder och verktyg som ska användas beslutas i samråd med projektledare och utifrån projektets behov. Det kan se väldigt olika ut vi varje projekt, men varje metod ska kunna leverera ett mätbart värde till projektet.

Att ta fram verktyg och metoder kräver samarbete med de som är involverade, men också att ställa tydliga krav på inblandade aktörer.